Славянцы, хотите поехать на Западную Украину?

Новости региона, 0 комментариев
Славянцы, хотите поехать на Западную Украину?

   Тренінг – «Стратегічне планування діяльності організації»

   Дата проведення заходу: 

  – 6 грудня 2018 р. з 10.00 до 18.00, 7 грудня 2018 р. з 10.00 до 15.00

   Місце проведення заходу: 

   м. Сєвєродонецьк, Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» (пр. Центральний, 54)

   Тренінг проводиться в рамках програми «Підтримка місцевих ініціатив у Східній Україні» Товариством Лева (Львів)

   Коротка програма тренінгу:

   • Організаційний розвиток як баланс між зовнішніми та внутрішніми системами організації.
   • Стратегічне планування як базис для внутрішніх систем організації.
   • Аналіз попередньої діяльності організації.
   • SWOT-аналіз та PEST-аналіз.
   • Аналіз зацікавлених сторін (стейкхолдерів) організації: її клієнти, бенефіціарії, партнери, конкуренти.
   • Матриця BCG («Бостонська матриця»).
   • Аналіз послуг/продуктів організації за допомогою «Бостонської матриці».
   • Візія організації (бачення майбутнього) та її визначення.
   • Місія організації та її визначення.
   • Цінності та принципи організації та їх визначення.
   • Пріоритетні напрямки діяльності. Матриця продукт-ринок.
   • Ціль та завдання. Критерії SMART для їх формулювання.
   • Визначення цілі та завдань для кожного з 3-х пріоритетних напрямків діяльності організації.
   • План реалізації стратегічного плану.
   • Взаємозв’язок стратегічного плану та операційного плану.

  Після участі в тренінгах у кожній області в результаті відкритого конкурсу буде відібрано організації, котрі отримають експертну та консультативну підтримку у розробці планів свого організаційного розвитку та стратегій діяльності а також отримають міні-гранти на реалізацію своїх стратегій та проектів. 

   Окрім цього буде проведено відкритий конкурс на участь у навчальних візитах та стажуваннях в громадських організаціях Західної України.

   Зареєструватися для участі в тренінгу можна у координатора заходу за тлф.:
+380997144665, +380964121063 П’ятниця Сергій.

Последние новости