Добыча газа в Святогорской ОТГ: Надра Юзовская запланировала добычу

Об этом говорится в газете "Урядовий кур`єр"

Святогірська міська рада повідомляє:

7 травня 2021 року в газеті за №86 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» розміщено ОГОЛОШЕННЯ з ПОВІДОМЛЕННЯМ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «Надра Юзівська», код ЄДРПОУ 38077614 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Місце провадження планованої діяльності:

Буріння свердловин передбачається в адміністративних межах Святогірської територіальної громади Краматорського району Донецької області. 

Відповідно до ПОВІДОМЛЕННЯ:

«Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, слід вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.» 

«Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде вважатися Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю».

Детальніше за посиланням.