Тріада «здобувач-викладач-роботодавець» — життєздатна система взаємодії на кафедрі ПВШ

Тріада «здобувач-викладач-роботодавець» — життєздатна система взаємодії на кафедрі ПВШ

Роботодавці охоче брали участь у жвавих дискусіях на науково-практичних семінарах кафедри ПВШ

Сьогодні Україна переживає надзвичайно важливий період формування громадянського суспільства. Процес реформування освіти у період воєнного стану обумовлює потребу в педагогах нової формації, які володітимуть прагненням та здатністю до роботи в умовах освітніх інновацій.

До 85-річчя ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет (м.Слов’янськ).

У зв’язку з важливістю вирішення цього питання актуальним у підготовці здобувачів ОПП другого (магістерського) (гарант проф. Топольник Я.), ОНП третього (освітньо-наукового) (гарант проф. Саяпіна С.) рівнів ВО спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки кафедри ПВШ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» були і залишаються побудова та функціонування життєздатної тріади взаємодії «здобувач-викладач-роботодавець».

Упродовж 2023-2024 н. р. продовжувалася плідна співпраця з роботодавцями закладів освіти Донеччини: Олійник О. (директор КЗ «Покровський педагогічний коледж»), Бурцева Ю. (в.о. ректора ДОІППО, м. Краматорськ), Турка В. (директор СЕБФК, м. Слов’янськ), Рубцова М. (в.о. директора КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»), Стиранець В. (директор ДЗПО «Сіверський професійний ліцей»), Гусейнов С. (директор СБРЦПО ім. П. Ф. Кривоноса, м. Слов’янськ).

Керівники, викладачі цих закладів мали вплив на розробку, моніторинг, періодичний перегляд ОПП, ОНП та їх зміст, на оцінку якості професорсько-викладацького складу (професійні характеристики, науково-дослідна робота, міжнародна мобільність тощо).

Активна участь роботодавців у наукових дослідженнях зі здобувачами (спільні публікації), рецензуванні наукових проєктів аспірантів, атестації випускників другого (магістерського) рівня ВО (Олійник О.), проведенні бінарних занять (лекція «Функції та напрями діяльності студентського самоврядування», доц. Коркішко А., Голуб Т., заступник директора з НВР СЕБФК; практичне заняття «Тьюторський супровід навчального процесу», доц. Гарань Н., Пістряк С., викладач психолого-педагогічних дисциплін, керівник академічної групи КЗ «Покровський педагогічний коледж») — все це свідчить про те, що всі учасники тріади успішно співпрацюють.

Також роботодавці охоче брали участь у жвавих дискусіях на науково-практичних семінарах кафедри ПВШ: «Професійна діяльність викладача ЗВО у контексті сучасних змін освітньої галузі», «Дотримання стандартів і принципів академічної доброчесності як запорука успішного розвитку освіти України», «Педагогічні технології в професійній діяльності педагога/тьютора, педагога/андрагога», отримали сертифікати.

Дякуємо за співпрацю, бажання змінювати освітній процес, ділитися творчими, інноваційними здобутками. У нас попереду ще багато роботи. Тримаймося, працюємо, допомагаємо один одному!

Запрошуємо до нашої факультетської родини! Вас чекають цікаві події на ОПП (магістратура), ОНП (аспірантура) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на кафедрі Педагогіка вищої школи.

Керівник групи забезпечення спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Саяпіна С.