У Донбаському державному педагогічному університеті працює Науково-педагогічна вітальня

У Донбаському державному педагогічному університеті працює Науково-педагогічна вітальня

Інноваційним в цьому році була ініціація самими здобувачами проведення вебінарів в рамках роботи науково-педагогічних семінарів

Із метою формування компетентностей у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ВО організовувати та проводити науково-пошукову діяльність, історико-педагогічні дослідження, розв’язувати складні педагогічні завдання на кафедрі ПВШ ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет успішно працює Науково-педагогічна вітальня. У межах роботи вітальні відбувається обмін науковою інформацію (ідеями, знаннями, повідомленнями) між здобувачами, науковими керівниками, представниками академічної спільноти ЗВО України, роботодавцями ОНП.

До 85-річчя ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет (м.Слов'янськ).

Значущість функціонування вітальні можна відобразити однією тезою: «Це всі дії, коли один розум впливає на інший».

Окрім того, наукова комунікація (вітальня) — один зі основних механізмів розвитку науки, її зв’язків зі суспільством. Науково-педагогічна вітальня є також умовою формування і особистості молодого вченого та засобом взаємного стимулювання творчої активності.

Робота Науково-педагогічної вітальні у 2023-2024 н. р. була насиченою, цікавою, творчою. Відбулися зустрічі-дискусії: Особливості підготовки докторантів: досвід Університету Масаріка (Чехія), Цифрові інструменти Google для вищої школи, Характеристика понятійного поля дослідження наукової проблеми, Історико-педагогічні дослідження як складова педагогічної науки тощо. Аспіранти продемонстрували знання та навички активної інтелектуальної діяльності, наукового пошуку, педагогічної спостережливості, наукової ерудиції, високої культури мовлення.

Інноваційним в цьому році була ініціація самими здобувачами проведення вебінарів в рамках роботи науково-педагогічних семінарів кафедри ПВШ (зав. кафедрою проф. Топольник Я.) і Науково-педагогічної вітальні (гарант ОНП проф. Саяпіна С.): Сипчуком Є.- Використання АІ чат-ботів в освітньому процесі (наук. кер. проф. Топольник Я.), Бражком Я. — Організаційні основи освіти дорослих у системі ліквідації неписемності (кінець XX — перша половина XX ст.) (наук. кер. доц. Фатальчук С.), Ніконовою І. — Тарас Шевченко: від класики до інтерактиву. Інтеграція творчості українського поета в сучасну освітню практику (наук. кер. доц. Фатальчук С.).

Запрошуємо до нашої факультетської родини! Вас чекають цікаві події на ОПП (магістратура), ОНП (аспірантура) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на кафедрі Педагогіка вищої школи.

Тримаймося, працюємо, допомагаємо один одному.

Гарант ОНП 011 Освітні педагогічні науки Світлана Саяпіна.