Відстрочка від мобілізації: Хто має право відповідно до закону

Відстрочка від мобілізації: Хто має право відповідно до закону

З 18 травня в Україні діють нові правила мобілізації та військового обліку, які затверджує закон № 3633-ІХ. Зокрема норми документа змінили перелік підстав для відстрочки від мобілізації, що визначає, хто не підлягає мобілізації примусово.

Перелік підстав для відстрочки за сімейними обставинами дещо змінився, як і умови відстрочки для студентів та аспірантів. Наводимо перелік актуальних підстав згідно з законом № 3633-ІХ.

Хто має право на відстрочку від мобілізації — який порядок діє в липні

Спершу у ТЦК мають перевірити наявність підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, зазначених у ст. 23 ЗУ Про мобілізацію, та оформлюють відповідні документи для військовозобов’язаного.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК. До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку або їх завірені копії.

Органи державної влади, інші держоргани, органи місцевої влади, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку військовозобов’язаним працівникам, які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, в ТЦК.

Комісія зобов’язана розглянути заяву та документи на відстрочку протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня після отримання інформації за запитами. На підставі розгляду приймається рішення про відстрочку або відмову, що оформлюється протоколом.

У разі позитивного рішення видається довідка із зазначенням терміну відстрочки. У разі відмови у відстрочці про причини повідомляють у письмовій формі. Рішення може бути оскаржено в суді.

Також згідно з частиною 8 статті 23 Закону № 3633-ІХ відстрочка від мобілізації може оформлюватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має підстави для її надання. Порядок такого оформлення відстрочки наразі визначається Кабмін України.

Відстрочка від мобілізації — перелік актуальних підстав

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації можливо отримати за наявності таких підстав:

Відстрочка для осіб з інвалідністю

Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6—12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Бронювання військовозобов’язаних

Особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку.

Відстрочка за сімейними обставинами

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів більше ніж за три місяці.

Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Опікун особи, визнаної судом недієздатною.

Особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

Щодо того, чи підлягають мобілізації чоловіки, якщо дружина має третю групу інвалідності, то такі військовозобов’язані мають право на відстрочку. Особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеню споріднення норма цього абзацу поширюється на членів сім’ї третього ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи.

Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Відстрочка для студентів, аспірантів та працівників навчальних закладів

Здобувачі професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

На тлі різкого підвищення кількості бажаючих вступити на аспірантуру з 2022 року у Міносвіти вирішили змінити умови надання відстрочки для аспірантів. ЇЇ можуть отримати тільки ті особи, які вступили на аспірантуру на бюджетну форму навчання. Вступ на аспірантуру за контрактом не надаватиме права на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка для держслужбовців

Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Голова та інші члени Рахункової палати.

Працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони України, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС, дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол, та експерти установ експертної служби МВС.

Державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативноправових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативноправових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Відстрочка для родичів загиблих військовослужбовців

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

  • військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  • працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

  • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

  • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).

Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах 4−16 частини 1 та в абзацах 2−10 частини 3 статті 23, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Порядок надання відстрочки згідно з постановою 560 КМУ

Уряд також змінив порядок надання відстрочки своєю постановою № 560. Згідно з нею для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при ТЦК утворюються комісії у такому складі:

  • голова комісії — керівник ТЦК;

  • члени комісії — представники апарату районної, міської держадміністрації (структурних підрозділів освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, ЦНАПів).

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Згідно з постановою № 560, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом президента. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється за допомогою реєстру Оберіг.

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний з виданням Указу президента про продовження мобілізації подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації, — через електронний кабінет призовника, тобто, скоріш за все, мається на увазі застосунок Резерв+. Якщо ж такого функціонала не буде, то ТЦК повідомить про необхідність надання відповідних підтверджувальних документів.

Також, згідно з текстом постанови, військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження ВЛК. У разі відмови в наданні відстрочки військовозобов’язаного все ж направляють на медогляд для визначення придатності до військової служби.

Судово-юридична газета пише, що наразі нардепи направили на розгляд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернення стосовно приведення постанови КМУ № 560 у відповідність до закону про мобілізацію. Тому поки що невідомо, чи діятимуть норми, викладені в постанові.